Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i aktualizację harmonogramów:

Magdalena Chmiel, tel.: 880 310 980