Aktualizacja harmonogramu IPD

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu – 29.07.2022 – plik do pobrania