Aktualizacja harmonogramu IPD

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu – 31.08.2022 – plik do pobrania